Menu

Světový romský festival Khamoro 2000, BBC - česká redakce (16. 5. 2000)

V Praze dnes začal druhý ročník světového romského festivalu Khamoro 2000, což v překladu znamená "slunce".

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
V Praze dnes začal druhý ročník světového romského festivalu Khamoro 2000, což v překladu znamená "slunce". Festival má tři části, odbornou, kulturní a mediální. Jak uvádí Majka Ošťádalová, smyslem festivalu je přispět k větší toleranci k romské menšině v české společnosti.

Majka OŠŤÁDALOVÁ, redaktorka
--------------------
První akcí festivalu je jako vždycky seminář "Romové a lidská práva", který se koná ve Valdštejnským paláci. O politice Evropské unie v ochraně menšin zde hovořil velvyslanec unie v České republice Ramiro Cibrian. Problémy diskriminace a rasismu a jejich řešením v kontextu Evropy se zase zabýval britský velvyslanec David Broucher. Témata však přesahují evropský kontext. Zkušenosti své země s integrací romské menšiny do většinové společnosti s důrazem na zachování romské kultury a tradic přiblížil kanadský velvyslanec Ronald Halpin. Odborná část festivalu pokračuje seminářem "Romové jako evropská menšina". Pětidenní festival, nad nímž převzal záštitu prezident Václav Havel, však zahrnuje i koncerty, romské divadlo a výstavu soch a fotografií s romskou tematikou. Vyvrcholením festivalu, který je součástí projektu "Praha - Evropské město kultury 2000", bude 19. května večerní galakoncert ve velkém sále Lucerny.