Menu

Otázka romské problematiky, ČRo 1 - Radiožurnál (15. 5. 2000)

Od zítřka do dvacátého května bude hlavní město České republiky hostit světový romský festival Khamoro 2000. Khamoro v překladu znamená slunce. Smyslem festivalu je navázat na úspěch z loňského roku a představit tradiční romskou hudbu, vážnou hudbu, romské divadlo, filmy, sochy, fotografie, jakož i dětské kresby s romskou tématikou a nejenom to.

 

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Sedmnáct hodin osm a půl minuty, od mikrofonu Radiofóra přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Lhostejnost a pasivita převládá v české veřejnosti ke kulturním aktivitám romské menšiny. Prokázal to dubnový výzkum agentury Sofres-Factum, jehož výsledky byly zveřejněny dnes. Přes šedesát procent účastníků šetření uvedlo, že se o romské kulturní aktivity nezajímá. Pětině dotázaných jsou vysloveně nesympatické. Sympatizuje s nimi necelých čtrnáct procent respondentů. Od zítřka do dvacátého května bude hlavní město České republiky hostit světový romský festival Khamoro 2000. Khamoro v překladu znamená slunce. Smyslem festivalu je navázat na úspěch z loňského roku a představit tradiční romskou hudbu, vážnou hudbu, romské divadlo, filmy, sochy, fotografie, jakož i dětské kresby s romskou tématikou a nejenom to. Možná v předvečer festivalu může být dobré debatovat o tom, co Česká republika podle mnohých před světem vystavuje na odiv. Ve studiu vítám vedoucího delegace Evropské komise Ramiro Cibriana. Dobrý den.

Ramiro CIBRIAN, vedoucí delegace Evropské komise v České republice
--------------------
Dobrý den.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Ivana Veselého, dobrý den.

Ivan VESELÝ, člen prezidia Mezinárodní romské unie
--------------------
Dobrý den.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Ivan Veselý je člen prezidia Mezinárodní romské unie. A Roberta Oláha, člena meziresortní komise pro záležitosti romské komunity. Dobrý den, pánové. Otázka pro pana Cibriana. Zdá se, že Češi dostali nálepku národ, ve kterém sílí rasismus a intolerance. Je tomu tak?

Ramiro CIBRIAN, vedoucí delegace Evropské komise v České republice
--------------------
Poprvé česká vláda financovala kampaň s antirasistickou náplní, takzvaný projekt Tolerance. Jedním z komponentů kampaně byla řada průzkumů veřejného mínění, kterou provedl Opinion Window/Research International. Při odpovědi na vaši otázku bych proto rád uvedl hlavní závěry těchto průzkumů. Za prvé, výsledky šetření potvrdily distanci k příslušníkům národnostních a etnických menšin. Za druhé, velká část veřejnosti vnímala Romy jako zdroj problémů a jejich postoje k Romům byly přinejmenším nevraživé. A jako poslední bod, čtyři z deseti dotázaných vykazovali více či méně výrazný sklon k rasisticky podbarevným postojům.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Jaký je komentář k těmto výsledkům od Ivana Veselého nebo Roberta Oláha?

Ivan VESELÝ, člen prezidia Mezinárodní romské unie
--------------------
Já bych si dovolil reagovat jaksi na, na ty výzkumy. Je faktem, že sociologický výzkum vám nedá pravdivý nebo objektivní obraz o zkoumané věci, protože je, jsou věci, ve výzkumech prostě se pracuje s určitou chybou, chybou, takže. To ví prostě každej sociolog se základy sociologie. Já si nemyslím, že česká společnost by byla až tak nepřátelská vůči romský menšině, jak se to v posledním období, to jsou dva, tři roky, prezentuje. Proč si to myslím? Protože jsem se vrátil, vrátil prostě přednedávnem z Kosova a mám takový pocit, že tato nevraživost a vlastně ty problémy, že jaksi jsou uměle vyživovány něčím. Nevím jestli jsem ...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Virtuální realita?

Ivan VESELÝ, člen prezidia Mezinárodní romské unie
--------------------
Dalo se by se říct, že určitým způsobem prostě jsou, je to virtuální realita. Já nepopírám, že tady ty problémy jsou, ale ne určitě v takový míře, jak se nám ty výzkumy snaží ...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Určitě ve srovnání s Kosovem máte pravdu. Robert Oláh, pokud vím, se nedávno nevrátil z Kosova. Jaký je váš komentář k těm výsledkům, o kterých mluvil pan Cibrian?

Robert OLÁH, člen meziresortní komise pro záležitosti romské komunity
--------------------
Podle mého názoru rasismus a intolerance ve společnosti je spíše živený xenofobním myšlením, kdy lidé mají určitý strach z čehokoliv, co je jiné, cizí. Potom na základě tohoto živení v uvozovkách je intolerantní jednání a intolerantní jednání potom přesahuje v projevy rasismu.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Kdybychom se na to zkusili podívat z té pozitivnější stránky. Opět otázka pro pana Cibriana. Dá se u nás zaznamenat i rostoucí tolerance k menšinám a není třeba intolerance někdy jenom nezájem?

Ramiro CIBRIAN, vedoucí delegace Evropské komise v České republice
--------------------
Myslím si, že /nesrozumitelné/ má na iniciativy jako byl projekt Tolerance dokazuje, že v České republice existuje zájem o tyto záležitosti. Ochota vyrovnat se s problémem rasismu a netolerance tady je, ale přirozeně důrazné změny v otevřenosti k menšinám nastávají postupně.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Dá se u nás zaznamenat nějaký krůček k tomu, co nazýváme tolerance a nebo skutečně může být spojena tolerance s nezájmem o tu problematiku, Ivane Veselý?

Ivan VESELÝ, člen prezidia Mezinárodní romské unie
--------------------
Já, pro mě je důležitý tady z toho prvního výzkumu, který jste citoval, těch šedesát procent lidí, kteří prostě nemaj zájem o romskou ...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
O romskou kulturu.

Ivan VESELÝ, člen prezidia Mezinárodní romské unie
--------------------
... o romskou kulturu, protože to je, to je škála lidí, kteří třeba řeší jiný problémy, jsou jinýho, jinýho jaksi přesvědčení. Maj, nebo vyznávači jiný, jiný muziky, jiný prostě kultury. A já jsem přesvědčen o tom, že vlastně organizováním těchto kulturních akcí, jako nástroje vytvářením pozitivních etnických kontaktů jsme na tý správný, správný cestě, protože ten jakýsi negativ, ten distanc se může zlomit jedině tím, že aktivně proti tomu distancu nějakou metodou prostě bojuje a právě tenhle ten festival je jeden, jeden z těch nástrojů, který prostě může, může do budoucna jaksi zlepšit ty vztahy……