Menu

Romský festival v Praze, Prima TV (14. 5. 1999)

Romská kultura a její ohlas.

Štěpánka DUCHKOVÁ, redaktorka
-----------------------------
U nás dnes vítám producenta prvního festivalu romské kultury, pana Pavla Chalupu, dobrý večer. Pane Chalupo, ten festival se jmenuje Khamoro 99, co to znamená Khamoro v češtině?

P. CHALUPA - Khamoro v češtině znamená Slunce 99 a je to jeden ze symbolů romské kultury, slunce.

Redaktor - Jak vznikla vlastně myšlenka uspořádat romský festival, kdo s tím přišel?

P. CHALUPA - Přišel s tím pár producentů, paní Elena Silajdžič a Jamie Silajdžič v polovině prosince se na mě obrátili, jestli bych s nimi nespolupracoval na přípravě tohoto festivalu.

Redaktor - A vy jste kývl?

P. CHALUPA - Kývl a souhlasil jsem a musím říct, že za ty tři měsíce práce, intenzivní, protože v lednu jsme to jen tak papírově připravovali, ale od února se to začalo dělat konkrétně ten festival, připravovat se, myslím, že jsme udělali dost práce a myslím, že takový festival, by některé produkční společnosti připravovaly třeba celý rok.

Redaktor - Jak se romská kultura ujala v Čechách, je o ní například stejný zájem jako o romskou kulturu třeba ve Francii?

P. CHALUPA - Víte, to je taková trošku problematičtější otázka, chtěla by více do hloubky.

Redaktor - V čem je ten problém?

P. CHALUPA - Myslím si, že u nás to nikdo podrobně nesleduje tuto záležitost. My jsme zatím v těch prvotních kontaktech se zahraničím zjistili, že například ve Francii je tato kultura absolutně podporovaná státem, že ve Francii vycházejí obrovské náklady kompaktních disků.

Redaktor - U nás to tak vlastně není, že jo?

P. CHALUPA - U nás to není tak moc, i když musím říci, že i u nás se najdou kompaktní disky s romskou muzikou, kdo chce, tak si jí najde, ale není to v takovém nákladu a není to v takovém rozsahu a například v bývalé Jugoslávii a v Makedonii jsou to například stovky kompaktů od jednoho interpreta, stovky kompaktů, to musím říci, že máme tady spoustu hostů zahraničních, kteří mají za sebou obrovskou diskografii.

Redaktor - Jaký očekáváte ohlas festivalu, myslíte si, že může vést k větší toleranci romské menšiny u nás?

P. CHALUPA - My doufáme, že se to nějakým způsobem projeví, protože jsme připravili obrovskou mediální kampaň. Ta kampaň myslím, zasáhla každého občana, možná na někoho působila negativně, myslíme si, že také přinesla něco pozitivního a spolu s kanadskou ambasádou připravujeme po skončení festivalu průzkum veřejného mínění, takže zjistíme, jestli se to o nějaké procento zvedlo, my si neklademe za cíl nějaká velká procenta, ale je to takový první krůček.

Redaktor - No alespoň trochu. Na festivalu vystoupí celá řada špičkových romských umělců, můžete nás pozvat na některý z těch koncertů nebo můžete alespoň říct, kdo tam bude?

P. CHALUPA - Jak jsem předeslal, tak jsou tady skutečně špičkové soubory, jsou zatím jenom evropské, my jsme pozvali z Moskvy divadlo Romen, ze Slovenska, z Košic divadlo Romatan z Maďarska skupina Kaliak a z té Jugoslávie a z Makedonie jsme pozvali pana Šabana Bajramoviče a královnu romské muziky, to říkám jako na závěr takovou perlu, korunku, královna romské muziky Esmara Redžepová.

Redaktor - A z Čechů?

P. CHALUPA - Z Čechů bude vystupovat velice populární a známá Věra Bílá s Kale, Toč Kolotoč, Gejza Horvát, známý písničkář romský a vystoupí Antonín Gondolán, legenda romské hudby spojená také s Karlem Gottem a on vystoupí s celou rodinou.

Redaktor - A ještě jste neřekl jednoho interpreta, Lucii Bílou.

P. CHALUPA - Toho si chci nechat jako na závěr z těch českých interpretů, naše pozvání přijala Lucie Bílá a musím říct, že reagovala od prvního momentu, kdy jsme jí oslovili, aby vstoupila do toho festivalu aktivně, tak jsme se setkali velice aktivně, tak jsme se setkali s velice příznivým ohlasem a ona, jak říkám do toho od prvního momentu vstoupila.

Redaktor - A součástí těch festivalů jsou také semináře, pokud vím, na jaká témata, pokud vím, tak dnes už jeden byl.

P. CHALUPA - Ano, dnes proběhl jeden velice důležitý a zajímavý seminář v Senátu České republiky v Rytířském sále, ten seminář měl téma lidská práva a vystoupili na něm celebrity diplomatického sboru, tady v České republiky Jeho Excelence John Shattuck, velvyslanec Spojených států amerických, Jeho Excelence Ronald Halpin, velvyslanec Kanady v České republice, Jeho Excelence Ramiro Cibrian a tak dále a tak dále, ten za Evropskou unii a opravdu těch celebrit dneska vystoupilo mnoho a přišli se zásadními projevy, jednak jak z pohledu světového na lidská práva, jednak z pohledu evropského a českého, například pan inženýr Petr Uhl jako zmocněnec vlády pro lidská práva měl také zprávu.

Redaktor - Stane se festival tradicí?

P. CHALUPA - Měl by se stát tradiční, my plánujeme pro příští rok světový romský festival v Praze.