Vážené dámy, vážení pánové, vzácní hosté, srdečně vás vítám v Praze na mezinárodní konferenci o inkluzivním vzdělávání. Velmi ráda jsem udělila této akci záštitu, neboť právě společné vzdělávání je velkým tématem českého školství. Ve své funkci ministryně školství jsem od počátku věděla, že budu mít zastánce, ale také odpůrce. Věřím ale, že touto konferencí přesvědčíme mnohé o tom, že chceme pomoci všem dětem, které potřebují jakékoli speciální vzdělávací potřeby. Jde přece o to, aby i děti méně nadané, zdravotně znevýhodněné nebo postižené, ale naopak i děti mimořádně talentované, byly přirozeným způsobem začleněny mezi své vrstevníky. Věřím, že společnou prací učitelů, rodičů, neziskových organizací a všech, kterým jde o úspěšné vzdělávání našich dětí, tohoto cíle dosáhneme. Zbavme se předsudků, obav z neznámého a z jinakosti. Tak, jak to už téměř dvacet let dokazuje romský světový festival Khamoro, jehož součástí je i tato konference. Přeji všem organizátorům a účastníkům naší konference mnoho úspěchů v náročné práci.

Milí příznivci festivalu Khamoro,

to, co právě držíte v ruce, není obyčejný katalog, ale souhrn toho nejlepšího z romské kultury, která je významnou součástí současné evropské kultury i evropského kulturního dědictví. Těchto několik pestrých stran skrývá 18 let kreativity, talentu, zkušeností, inspirace, spolupráce a snahy ukázat bohatství a rozmanitost romské kultury napříč Evropou. Také proto do Prahy letos zamířilo na 200 účastníků z řad umělců i akademiků, kteří společně přichází z 11 evropských zemí.

Vážení přátelé, Jsem ráda, že mohu být patronkou konference týkající se inkluzivního vzdělávání, která je součástí romského festivalu Khamoro. Jako Evropská komisařka, která má na starosti mimo jiné rovné příležitosti a zákaz diskriminace, pozorně sleduji, co se děje v České republice v oblasti vzdělávání žáků ze sociálně vyloučeného prostředí. Vzdělání otevírá další možnosti a příležitosti najít si uplatnění v životě.  V posledním roce se u nás podařilo přijmout důležitá opatření, která mají zajistit rovný přístup ke vzdělávání a to zejména díky neúnavné práci neziskových organizací spolu s rodiči a učiteli a také díky otevřenému přístupu ministerstva školství.  Podporuji tyto kroky a věřím, že nastartovaný trend bude pokračovat.  Přeji  vám hodně inspirace od prezentujících a děkuji Slovu 21, které je organizátorem konference,  za dlouhodobou snahu zlepšit postavení Romů v České republice.

Televizní vysílání má téměř stoletou historii. Je to doba relativně krátká, přinesla však zásadní posuny v tom, jak vnímáme kulturu, a v možnostech našeho přístupu k ní. Jednou ze zásadních rolí televize, zejména té, která poskytuje skutečnou službu veřejnosti, je otevírat prostor pro všechny umělecké žánry a disciplíny a aktivní participace na jejich rozvoji. Právě v tomto kontextu vnímám partnerství mezi Českou televizí a festivalem Khamoro.

Synonymum tolerance, svobody a otevřenosti, místo setkání lidí a sdílení jedinečné atmosféry. To je festival Khamoro, který zprostředkovává umění nejen ve formě kvalitní hudby, divadla a tance, ale také umění dialogu a tolerance, umění nalézat v odlišnostech zdroj obohacení a poučení. Khamoro zkrátka spojuje a jsem velmi rád, že jeho tradičním spojencem je právě Česká televize. Naše partnerství naplňujeme nejen podporou samotné akce, ale aktivně přispíváme k osvětě a přiblížení romské kultury a folkloru i všedního života skrze tvorbu, která je nám vlastní, filmy a dokumenty. V březnu vstoupil do kin koprodukční snímek Díra v hlavě, který již sbírá první ocenění a velmi pozitivní divácké ohlasy máme i na odvysílaný emotivní dokument o práci Idy Kelarové s dětmi z romských osad na východním Slovensku. Kultura nezná hranice a bourá předsudky. Přijďte se přesvědčit.

Vážení návštěvníci festivalu romské kultury Khamoro 2016,

dovolte mi Vás všechny přivítat na již 18. ročníku festivalu konaném v našem hlavním městě. Za tu dobu se festival, podobně jako další kulturní i společenské akce, stal již pevnou součástí pražského kulturního kalendáře. Ti, kdo jsou uchvácení romskou hudbou i tancem, si nenechají ujít žádný z ročníků Khamora, své místo má festival také na televizních obrazovkách. Vysoká návštěvnost i sledovanost pak svědčí o zájmu, který o festival mají Pražané i návštěvníci metropole.

Vážení návštěvníci festivalu romské kultury Khamoro 2017, po roce Vás opět vítám na největším a nejznámějším romském festivalu na světě. Příští rok festival oslaví 20 let a za tuto dobu si vydobyl své pevné postavení nejen na pražské kulturní scéně. Osobně mě velmi těší stále rostoucí návštěvnost festivalu, která přispívá k pochopení a popularizaci romské kultury napříč generacemi. Letošní 19. ročník se opět koná za podpory hl. m. Prahy, která si i díky tomuto festivalu udržuje status moderní multikulturní metropole. Khamoro v romštině znamená sluníčko a tak bych touto cestou ráda popřála všem účastníkům festivalu spoustu slunce, pohody a osobní spokojenosti nejen v rámci festivalu, ale i po celý rok!

Jsem rád, že myšlenka založit Světový romský festival Khamoro vznikla před osmnácti lety právě v Praze. Festival se v průběhu svého „dospívání“ proměnil v nejvýznamnější mezinárodní událost svého druhu. Je to vynikající a profesionální přehlídka romské kultury, která patří mezi přední kulturní akce v hlavním městě.

Milí příznivci romské kultury, Světový romský festival Khamoro vstupuje do 19. ročníku, a mílovými kroky tak míří k závěru druhé dekády své existence. Za tuto dobu prokázal svou oprávněnost, životnost a svůj význam a zařadil se k nejvýznamnějším profesionálním romským festivalům na světě. Khamoro však neusíná na vavřínech: Stále hledá nové možnosti, jak romskou kulturu představit majoritní veřejnosti; rozvíjí se a roste. Také letošní ročník je toho důkazem: vedle tradiční romské hudby si návštěvníci budou moci vyslechnout koncert hudby klasické, inspirované romskými hudebními motivy; i letos naplní Khamoro svůj mezinárodní rozměr účastí skvělých zahraničních interpretů. Význam festivalu však netkví jen v trvalém rozšiřování povědomí o romské kultuře, ale také v jejím vymaňování ze zakořeněných stereotypů, odkazující ji do oblasti hudby, tance a možná uměleckého kovářství a šperkařství. Doprovodný program představuje také romskou literaturu a další umělecké projevy tohoto svébytného etnika. Ministerstvo kultury vnímá záslužnost a význam rozšiřování obrazu romské kultury, a také proto festival dlouhodobě finančně podporuje. I nad letošním ročníkem jsem s potěšením převzal záštitu. A protože název festivalu znamená v překladu slunce a Kham zase světlo, přeji Vám - všem návštěvníkům festivalu, ať Vašimi životy prochází světlo stále, nejen po dobu intenzivního týdne na konci května.  Ať Vám bůh dává sílu. Mi del o Del tumenge zor!

Milí přátelé, příznivci romské hudby a kultury,

festival Khamoro vstupuje letos do svého 18. ročníku. Osmnáct let, to je v mnoha kulturách hranice dospělosti a Khamoro svou zralost a sebejistotu bezpečně dosvědčuje. Pestrá programová skladba nabídne také letos koncerty tradiční i současné romské hudby, výstavy, přednášky i bohatý dětský program. Festival si našel své publikum a to si zase každoročně na festivalu nachází svou přehlídku radosti, svobody a autentického kulturního projevu.

Pořadatelé

Kancelář festivalu Khamoro

Blanická 15
120 00 Praha 2
Česká republika
+420 222 518 554
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.khamoro.cz

Světový romský festival Khamoro 2021
Khamoro | Program | Kapely | Novinky | Foto | Video | Média | Vstupenky | Pro tisk | Partneři | Místa konání | Kontakt | Archív

Khamoro - Světový romský festival Khamoro
www.khamoro.cz Copyright © 2019. All Rights Reserved. | webdesign www.wgf.cz - tvorba webových stránek