Vážené dámy, vážení pánové, vzácní hosté, srdečně vás vítám v Praze na mezinárodní konferenci o inkluzivním vzdělávání. Velmi ráda jsem udělila této akci záštitu, neboť právě společné vzdělávání je velkým tématem českého školství. Ve své funkci ministryně školství jsem od počátku věděla, že budu mít zastánce, ale také odpůrce. Věřím ale, že touto konferencí přesvědčíme mnohé o tom, že chceme pomoci všem dětem, které potřebují jakékoli speciální vzdělávací potřeby. Jde přece o to, aby i děti méně nadané, zdravotně znevýhodněné nebo postižené, ale naopak i děti mimořádně talentované, byly přirozeným způsobem začleněny mezi své vrstevníky. Věřím, že společnou prací učitelů, rodičů, neziskových organizací a všech, kterým jde o úspěšné vzdělávání našich dětí, tohoto cíle dosáhneme. Zbavme se předsudků, obav z neznámého a z jinakosti. Tak, jak to už téměř dvacet let dokazuje romský světový festival Khamoro, jehož součástí je i tato konference. Přeji všem organizátorům a účastníkům naší konference mnoho úspěchů v náročné práci.