Menu

26.5.-1.6.2019

Petr Dvořák, generální ředitel České televize - Khamoro 2016

Televizní vysílání má téměř stoletou historii. Je to doba relativně krátká, přinesla však zásadní posuny v tom, jak vnímáme kulturu, a v možnostech našeho přístupu k ní. Jednou ze zásadních rolí televize, zejména té, která poskytuje skutečnou službu veřejnosti, je otevírat prostor pro všechny umělecké žánry a disciplíny a aktivní participace na jejich rozvoji. Právě v tomto kontextu vnímám partnerství mezi Českou televizí a festivalem Khamoro.

Historie romské kultury je oproti té televizní násobně delší. Dala základ mnoha současným hudebním stylům a podařilo se jí uchovat i výrazné folklorní jádro. Jednoznačně si tak zaslouží svůj vlastní profesionální festival, jehož pověst navíc významně překračuje hranice České republiky.

Khamoro ale nepředstavuje jen oslavu romského umění, je i impulsem ke svobodné a otevřené diskusi, inspirací k tomu, abychom se stávali tolerantnějšími. I to je myšlenka, o kterou se Česká televize opírá. Její úlohou je integrovat společnost, pomáhat jí překonávat informační bariéry a ukazovat svět z různých úhlů.

Přeji všem mnoho radosti ze skvělého programu letošního ročníku festivalu Khamoro.