Menu

26.5.-1.6.2019

Daniel Herman, ministr kultury České republiky - Khamoro 2015

Milí přátelé, 

je mi ctí převzít záštitu právě nad Světovým festivalem romské kultury Khamoro. Problematika kvality života menšin v naší zemi, jejich přijímání ze strany majoritní společnosti, možnost účasti na vzdělávání, podmínky pro rozvíjení vlastní kultury, důstojné připomínání národní historie včetně dějinných traumat, to všechno mi dlouhodobě leží na srdci.

Právě s vědomím řady problémů, s nimiž se musí nejen romská menšina potýkat, vítám festival, který akcentuje to dobré: nepředstíraný zájem o tradiční oblasti romské kultury, jakými jsou hudba, tanec a zpěv, inspiraci romskou spiritualitou zejména v oblasti vnímání času, snahu proniknout do mentality etnika, s nímž sdílíme evropský prostor bezmála 700 let. 

Festival Khamoro je obrazem toho, že naše vzájemné soužití může být obohacující – přes všechna mediálně vděčná, a proto také mediálně deformovaná svědectví o jeho problematičnosti. 

Nedejme se jimi zmást. 

Všichni jsme lidé, máme stejné lidské sny a svítí na nás stejné slunce. 

Daniel Herman 

ministr kultury České republiky