Menu

26.5.-1.6.2019

Jan Michal - vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice - Khamoro 2015

Vážení a milí návštěvníci festivalu Khamoro,

dovolte mi přivítat na sedmnáctém ročníku festivalu Khamoro, který na letošní přehlídce udělá další krok k plnoletosti. Vedle dvou již tradičních pilířů, kterými jsou kulturní rozmanitost a postavení Romů ve společnosti, organizátoři přidali sociální dimenzi, kterou představuje hlavně účast dětí z dětských domovů v rámci projektu Khamoro Kher.  Považuji tento nápad za velmi potřebný, neboť většina dětí v dětských domovech je právě romského původu.

Těším se také na setkání s mladými romskými lídry, kteří si vyzkoušejí, jaké to je být politikem. Jedním z měřítek kvality naší demokracie je zastoupení menšin v různých sférách života. V mladých a motivovaných lídrech romského původu bezpochyby spočívá velký potenciál a byla by škoda, kdyby jej naše společnost nevyužila. Určitě by prospělo jak samotným Romům, tak vzájemným vztahům většinové a romské populace, pokud bychom viděli více aktivních romských zástupců v politice, v médiích, ve vzdělávání či v občanském sektoru. 

Jsem také rád, že festivalu Khamoro si letos budou moci užít i obyvatelé a návštěvníci Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015, protože romská kultura je nedílnou součástí kultury evropské. 

Festivalu i jeho organizátorům přeji hodně úspěchů a návštěvníkům příjemnou zábavu a bohaté a inspirativní zážitky. 

Jan Michal

vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice