Světový romský festival Khamoro, který je jedním z největších svého druhu na světě, má bohatou historii od svého založení organizací Slovo 21, z. s. v roce 1999. Prezentuje romskou kulturu a profesionální romskou hudbu široké veřejnosti (z ČR i ze zahraničí) ve všech jejích rozměrech a podobách a dokazuje, že romská kultura a hudba je plnohodnotnou součástí českého a světového kulturního dědictví.

O jeho nadnárodním významu pak svědčí získané ocenění prestižní evropské značky pro umělecké festivaly - EFFE Label (Europe’s quality stamp for remarkable arts festivals) pro roky 2019 - 2021, která zaručuje jeho vysokou uměleckou a profesionální kvalitu a hodnotu.

Khamoro festival pomohl a dále pomáhá zdokumentovat a uchovávat informace a materiály o romské hudbě a kultuře za období posledních 21 let. Nikdo na světě nemá takové množství sesbíraného materiálu týkajícího se romské kultury a hudby.

Za dobu trvání festivalu vzniklo obrovské množství materiálů a výstupů. Doposud však nebyla tato umělecká dokumentace nijak profesionálně archivována, což mohlo ohrozit životnost těchto výstupů.

Nyní se nám ale, ve spolupráci s Archivem hl. m. Prahy, podařilo vytvořit profesionální archiv, který zajistí uchování všech dosavadních materiálů a jež bude přístupný veřejnosti!

Dokumentace byla převzata odpovědnými pracovníky Archivu hl. m. Prahy, uspořádána a uložena v jeho prostorách v souladu s vytvořenou pomůckou pro pozdější snadné dohledání dokumentace.

Co můžete v archivu najít? Fotografie, videozáznamy (hudební záznamy z koncertů, záznamy z představení, rozhovory s účastníky apod.), tiskoviny (brožury, sborníky apod.), propagační materiály a další mediální výstupy (např. dokumenty České televize o festivalu) z jednotlivých ročníků festivalu. Archiv bude průběžně doplňován o nové materiály z nadcházejících ročníků festivalu.

Papírová dokumentace byla dle možností a dohodou s původcem digitalizována. Veškerá elektronická dokumentace – digitalizovaná papírová dokumentace, fotodokumentace, audio a videonahrávky a záznamy, internetové stránky byly převedeny do příslušných výstupních formátů umožňujících dlouhodobou archivaci. Poškozené materiály byli opraveny restaurátory dle možností AHMP. Uložení veškeré dokumentace do archivních prostor také předcházelo jejich „očištění“ v tzv. „plynové komoře“ pro zamezení jejich pozdějšího opotřebení a ničení z důsledku napadení bakteriemi a plísněmi. Následně byly materiály uloženy – digitalizované materiály v digitálním úložišti a papírová dokumentace v archivu pro tiskoviny, jsou takto zajištěny optimální podmínky pro dlouhodobé zachování dokumentace (sucho, tma, optimální teplota apod.).

Jak je možné do archivu nahlédnout? Archiv festivalu Khamoro je nyní veden pod registračním číslem NAD 3384 a je dohledatelný například přes celostátní evidenci archivních fondů: http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/MenuBar.action (záložka „Procházet a hledat“, zadání čísla NAD). Postup na to, jak si případně dokumenty vypůjčit naleznete na:http://www.ahmp.cz/index.html?mid=40&wstyle=0&page=%27%27 Dokumentace bude zájemcům přístupná na základě schválení vlastníka – organizace Slovo 21, z.s. Potřebné materiály si tak zájemci budou moci propůjčit do studovny. Režim nahlížení do archiválií je stanoven v § 37 AZ.

Cílem archivace bylo zajistit zachování umělecké dokumentace pro budoucí generace, a to nejen festivalu Khamoro, ale i romské hudby a kultury jako takové.

Tento cenný dokumentační materiál je důležitým zdrojem informačních a studijních materiálů pro pedagogickou práci, odbornou veřejnost a další uživatele a zájemce.

Pin It

Pořadatelé

Kancelář festivalu Khamoro

Blanická 15
120 00 Praha 2
Česká republika
+420 222 518 554
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.khamoro.cz

Světový romský festival Khamoro 2021
Khamoro | Program | Kapely | Novinky | Foto | Video | Média | Vstupenky | Pro tisk | Partneři | Místa konání | Kontakt | Archív

Khamoro - Světový romský festival Khamoro
www.khamoro.cz Copyright © 2019. All Rights Reserved. | webdesign www.wgf.cz - tvorba webových stránek