Menu

Premiér Bohuslav Sobotka o loňském ročníku Khamora

Záštitu nad 16. ročníkem mezinárodního Světového romského festivalu KHAMORO přebírám se ctí a rád. A to nejen proto, že se stalo již zvykem, že nad tímto festivalem přebírá záštitu právě předseda vlády.

Já vnímám Khamoro jako jeden z dobrých a aktivních pokusů přispět k poznání romské menšiny a napomoci ke zlepšení vzájemných vztahů. To je důvod, který mě k záštitě motivoval nejvíc.

Svojí historií a kvalitou se tento festival s mezinárodním přesahem stal nedílnou součástí našeho kulturního a společenského života, příkladem propojování kultur a vzájemného porozumění.  Velmi jsem přivítal oznámení organizátorů festivalu, že letošní ročník bude obohacen o vyprávění Romů.  Ústní předávání paměti mělo v historii Romů velmi silné místo. V okamžiku, kdy spousta mladých lidí podléhá svodům psaného písma, je povinností takovýto přístup organizátorů vyzdvihnout. Pozitivně vnímám doprovodné aktivity festivalu, které směřují k otevřenému dialogu, prezentaci dobrých příkladů soužití nejen v České republice. Zároveň jsem si vědom, že festival představuje příležitost poukázat na oblasti, jež si zasluhují naší pozornost a hlavně řešení, jako je například rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání, k němuž se vláda České republiky přihlásila ve svém programovém prohlášení prostřednictvím rozvoje a zkvalitnění veřejného školství.

Khamoro se dotýká mnoha dalších témat, k nimž jsme se jako vláda přihlásili a má je v gesci ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. Pokud vím, v době Khamora plánuje přijmout delegaci Romů ze sekretariátu Dekády romské inkluze a hovořit s nimi o plánech, jak v České republice, ale i v dalších evropských zemích, lze přispět ke zlepšení postavení romské menšiny, což je hlavním cílem původní myšlenky vzniku Dekády, kterou inicioval před deseti lety filantrop George Soros.

Závěrem přeji všem účastníkům i návštěvníkům festivalu příjemné zážitky spojené s prezentací romské kvalitní hudby, kultury a otevřením diskuze k palčivým problémům dnešní doby.  A jak jsem již zmínil, vítám podobné akce, které přispívají ke zlepšení tolerance v české společnosti.  

Bohuslav Sobotka