Menu

Romský festival Khamoro v Praze, BBC - česká redakce (23. 5. 2001)

Světový romský festival Khamoro, který v těchto dnech probíhá v Praze, rozvíjí už třetím rokem romské tradice, ale má také poskytnout prostor k řešení problémů multikulturního soužití.

moderátor
--------------------
Světový romský festival Khamoro, který v těchto dnech probíhá v Praze, rozvíjí už třetím rokem romské tradice, ale má také poskytnout prostor k řešení problémů multikulturního soužití.

Jan ČÁP, redaktor
--------------------
Po oficiálních proslovech otevřela 3. ročník festivalu Khamoro píseň o ztraceném domově, po kterém zbyla jen romské duše. Předseda Mezinárodní romské unie Emil Ščuka prohlásil, že letošní setkání proběhne ve znamení písně a také slunce, jak ostatně napovídá jeho romský název. Velvyslanec Evropské Unie v České republice Ramiro Cibrian festival označuje za nejvýznamnější místní příležitost k dialogu:

Ramiro CIBRIAN, velvyslanec EU
--------------------
Festivaly jako Khamoro jsou nesmírně důležité, protože umožňují setkání romské komunity a zbytku společnosti. Neromskou veřejnost seznamuje s velice důležitými aspekty romské kultury. Evropská komise Khamoro velice vítá a považuje si za čest, že festival může podpořit. Khamoro doprovází debaty a má i své semináře. Evropská komise od Khamora očekává, že přispěje k tomu, že česká společnost lépe porozumí všem aspektům a důležitosti romské menšiny.

Jan ČÁP, redaktor
--------------------
Prostor k dialogu a porozumění však není zřejmě snadné naplnit. Včerejší půldenní seminář na pražském magistrátu, který byl věnován Romům ve vztahu k Evropské unii, se konal v sále pro tři sta osob a účastnilo se ho pouhých 30 návštěvníků. Zeptal jsem se předsedy Společenství Romů na Moravě Karla Holomka, který diskusi moderoval, zdali je malou účastí překvapen.

Karel HOLOMEK, předseda Společenství Romů
--------------------
Samozřejmě, že mě to mrzí, protože bylo rozesláno 400 pozvánek, ale já si myslím, že to odráží současný obraz české společnosti, a trend, který v médiích je - tedy dávat přednost událostem, které přitáhnou čtenáře před profesionální osvětou.

Jan ČÁP, redaktor
--------------------
Kromě zástupců Rakouska, Švédska i Rady Evropy vystoupil na semináři náměstek českého ministra zahraničí Martin Palouš s novou koncepcí resortu ve vztahu k Romům. Ta už nechce pouze hasit problematiku "ad hoc" a v rámci ní vzniklo na ministerstvu místo romského koordinátora.

Martin PALOUŠ, náměstek ministra zahraničí ČR
--------------------
Institucionálně my máme vytvořené místo koordinátora romské problematiky plus romského poradce. Koordinátor by měl celou problematiku zpracovat průřezově tak, aby česká diskuse, český podíl na diskusi o daném problému v evropském kontextu, ať už jednáme o mnoho stranné formy či o bilaterální formy, byla pokud možno co nejinformovanější, nejkvalitnější.

Jan ČÁP, redaktor
--------------------
Kdy ten koordinátor bude jmenován?

Martin PALOUŠ, náměstek ministra zahraničí ČR
--------------------
My jsem si na začátek června dali termín výběrového řízení, takže já předpokládám, že do 15. června by to mělo být.

Jan ČÁP, redaktor
--------------------
To asi nebude Rom.

Martin PALOUŠ, náměstek ministra zahraničí ČR
--------------------
Ne, není to tak, že by romský poradce byl nějaký pracovník nižší kategorie a není to tak, že romský koordinátor nemůže být Rom, ale ten romský koordinátor by měl být diplomat se všemi kvalifikačními požadavky, jehož úkolem bude romskou problematiku formulovat, obhajovat, prezentovat. Romský poradce bude v rámci, chcete-li, "pozitivní diskriminace" přijatý pracovník z romské komunity, tady si představuji, že by to měl spíše býti mladý muž či mladá žena, pro kterou by to byla určitá praxe a možnost zapracovat se v onom kontextu, kde se vytváří mezinárodní politika.

Jan ČÁP, redaktor
--------------------
Ať už festival Khamoro 2001 představuje romskou kulturu většinové společnosti, plní funkci skutečně oboustranného dialogu nebo v lepším případě obojí, integrace Romů je permanentní proces. I od jeho průběhu se odvíjí i postavení České republiky v Evropě. Jak uvádí Ramiro Cibrian, Praha si v tomto kontextu a ve slunci Khamora úspěšně vylepšuje reputaci.

Ramiro CIBRIAN, velvyslanec EU
--------------------
Aby se kandidátské země staly členskými státy Evropské unie, musejí splnit kodaňská kritéria, z nichž první je politické a týká se fungující demokracie a vztahu státu a společnosti k menšinám. Je důležité, aby Česká republika zajišťovala lidská a politická práva romských občanů. Podle mého je nyní také zajišťuje. V minulosti se vyskytly některé zádrhele a docházelo k incidentům, ale v posledních letech došlo k výraznému zlepšení a Evropská komise je se současným stavem spokojená a rozhodně spokojena s novými tendencemi a Česká republika nyní kráčí správným směrem.