Warning: include() [function.include]: Unable to access /data/khamoro/html/administrator/components/com_languages/cache.php in /data/khamoro/html/includes/framework.php on line 11

Warning: include(/data/khamoro/html/administrator/components/com_languages/cache.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/khamoro/html/includes/framework.php on line 11

Warning: include() [function.include]: Unable to access /data/khamoro/html/administrator/components/com_languages/cache.php in /data/khamoro/html/includes/framework.php on line 11

Warning: include(/data/khamoro/html/administrator/components/com_languages/cache.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/khamoro/html/includes/framework.php on line 11

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/data/khamoro/html/administrator/components/com_languages/cache.php' for inclusion (include_path='.') in /data/khamoro/html/includes/framework.php on line 11
Světový romský festival Khamoro - O pořadatelích
English (UK)
Slovo 21

Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slovo 21. Khamoro ale není zdaleka jedinou aktivitou, která se snaží zlepšit celkové postavení Romů v české společnosti a přispívá k lepšímu soužití s majoritní společností. Občanské sdružení Slovo 21 dlouhodobě realizuje různorodé romské projekty, pomocí kterých se mimo jiné věnujeme podpoře vzdělávání a zaměstnávání Romů či posilování romské identity.Vzhledem k tomu, že se okolo prvních projektů Slova 21 přirozeně vybudoval tým tvořený lidmi z různých kulturních prostředí - Čechy, Romy i cizinci z různých částí světa, začalo se Slovo 21 postupně věnovat také cizineckým integračním projektům. Tím nejznámějším je už od roku 2004 Rodina Odvedle - neformální osobní setkávání českých rodin s rodinami cizinců. V této oblasti se však věnujeme také multikulturní výchově a osvětě, publikační činnosti - především pak vydávání bulletinu - a dalším činnostem usnadňujícím cizincům život v České republice. Naší hlavní snahou je zlepšit celkové soužití v České republice, proto se snažíme: napomáhat integraci Romů a cizinců do společnost, bojovat proti rasismu a xenofobii, ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování, vytvářet multikulturní společnost, zlepšovat mediální obraz menšin

Studio Production Saga

Studio Production Saga je společnost založená v roce 1992 v Praze producentkou Jelenou Silajdžić a hudebníkem Džemilem Silajdžić. Saga realizuje a podporuje kulturní projekty zaměřené na spolupráci mezi městy Praha a Sarajevo. Hlavním cílem je šíření kulturního bohatství mezi oběma městy, podpora multikulturality a organizace kulturních výměn, ať už v oblasti hudby, divadla, tance, filmu nebo literatury.

 

Zobrazeno: 20265

Videoklip

khamoro 2016 videospot titulni

Hlavní partneři

Pořadatelé

poradatele

 

Co se děje na Facebooku

Kontakt

logo-slovo21-adresa

Facebook

 

 

Copyright © 2017 Slovo 21, o. s. Created by Rynet.cz.
S5 Logo