Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Khamoro Praha 2017:           Program                Účinkující                Doprovodné akce

koference e banner kopie

 

Mezinárodní konference

Kvalitní vzdělávání pro každého

  - Více informací - 

Řekli o nás

Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice - Khamoro 2016

Milí příznivci festivalu Khamoro,

to, co právě držíte v ruce, není obyčejný katalog, ale souhrn toho nejlepšího z romské kultury, která je významnou součástí současné evropské kultury i evropského kulturního dědictví. Těchto několik pestrých stran skrývá 18 let kreativity, talentu, zkušeností, inspirace, spolupráce a snahy ukázat bohatství a rozmanitost romské kultury napříč Evropou. Také proto do Prahy letos zamířilo na 200 účastníků z řad umělců i akademiků, kteří společně přichází z 11 evropských zemí.

Petr Dvořák, generální ředitel České televize - Khamoro 2016

Televizní vysílání má téměř stoletou historii. Je to doba relativně krátká, přinesla však zásadní posuny v tom, jak vnímáme kulturu, a v možnostech našeho přístupu k ní. Jednou ze zásadních rolí televize, zejména té, která poskytuje skutečnou službu veřejnosti, je otevírat prostor pro všechny umělecké žánry a disciplíny a aktivní participace na jejich rozvoji. Právě v tomto kontextu vnímám partnerství mezi Českou televizí a festivalem Khamoro.

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy - Khamoro 2016

Vážení návštěvníci festivalu romské kultury Khamoro 2016,

dovolte mi Vás všechny přivítat na již 18. ročníku festivalu konaném v našem hlavním městě. Za tu dobu se festival, podobně jako další kulturní i společenské akce, stal již pevnou součástí pražského kulturního kalendáře. Ti, kdo jsou uchvácení romskou hudbou i tancem, si nenechají ujít žádný z ročníků Khamora, své místo má festival také na televizních obrazovkách. Vysoká návštěvnost i sledovanost pak svědčí o zájmu, který o festival mají Pražané i návštěvníci metropole.

Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu - Khamoro 2016

Jsem rád, že myšlenka založit Světový romský festival Khamoro vznikla před osmnácti lety právě v Praze. Festival se v průběhu svého „dospívání“ proměnil v nejvýznamnější mezinárodní událost svého druhu. Je to vynikající a profesionální přehlídka romské kultury, která patří mezi přední kulturní akce v hlavním městě.

Daniel Herman, ministr kultury České republiky - Khamoro 2016

Milí přátelé, příznivci romské hudby a kultury,

festival Khamoro vstupuje letos do svého 18. ročníku. Osmnáct let, to je v mnoha kulturách hranice dospělosti a Khamoro svou zralost a sebejistotu bezpečně dosvědčuje. Pestrá programová skladba nabídne také letos koncerty tradiční i současné romské hudby, výstavy, přednášky i bohatý dětský program. Festival si našel své publikum a to si zase každoročně na festivalu nachází svou přehlídku radosti, svobody a autentického kulturního projevu.

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky - Khamoro 2015

Vážení návštěvníci, 

jako předseda vlády České republiky, stejně tak jako občan, oceňuji snahu všech, kteří se zasloužili o realizaci 17. ročníku Světového romského festivalu Khamoro. 

Jsem si vědom toho, že v naší společnosti stále chybí dostatek příležitostí pro vzájemné porozumění a budování tolerance. Jedním z nástrojů pro poznání a pochopení jinakosti představuje Světový romský festival Khamoro. Festival kromě příležitostí k tanci a poslechu hudby nabízí nám všem prostor k vzájemnému naslouchání, a to vnímám jako velice potřebné.

Daniel Herman, ministr kultury České republiky - Khamoro 2015

Milí přátelé, 

je mi ctí převzít záštitu právě nad Světovým festivalem romské kultury Khamoro. Problematika kvality života menšin v naší zemi, jejich přijímání ze strany majoritní společnosti, možnost účasti na vzdělávání, podmínky pro rozvíjení vlastní kultury, důstojné připomínání národní historie včetně dějinných traumat, to všechno mi dlouhodobě leží na srdci.

Mgr. Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu - Khamoro 2015

Festival Khamoro považuji za ten druh akce, který zcela přirozeným způsobem sbližuje lidi a přispívá k vzájemnému poznání, obohacení, přiblížení romské kultury s jejími umělci a osobnostmi. Cením si přesahu akce a kreativity organizátorů - nejen doprovodnými diskusemi, konferencemi, výstavami, ale třeba i happeningy podporuje další formy poznání lidí patřících k menšině, která v Evropě i v naší zemi bohužel nemá nejlepší postavení a léta tradičně zaujímá první smutnou příčku v průzkumech veřejného mínění, které zjišťují, ke komu mají občané nejméně pozitivní vztah.

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy - Khamoro 2015

Vážení milovníci romské hudby, 

dovolte mi Vás všechny přivítat na dalším ročníku Světového romského festivalu Khamoro. Jako primátorka hlavního města Prahy jsem velmi ráda, že naše město může hostit festival, který se za dobu svého trvání stal tradiční součástí pražského kulturního života.