Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Khamoro Praha 2017:           Program                Účinkující                Doprovodné akce

 

Norští hosté na Khamoru

Devatenáctého ročníku Světového romského festivalu Khamoro se zúčastnili umělci i experti na inkluzi z Norska. V rámci Bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Norskem, kterou podpořilo Ministerstvo financí ČR v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014, se konal workshop tradiční romské hudby, workshop tutoringu a mentoringu a práce s romskými rodiči. Expertky z Norska se podílely na dvoudenní mezinárodní konferenci o inkluzivním vzdělávání a umělci se zúčastnili i pátečního defilé.

Dvoudenní mezinárodní konference o inkluzivním vzdělávání, nazvaná „Kvalitní vzdělávání pro každého“, se konala v závěru letošního Khamora v Clam-Gallasově paláci v pátek 2. a v sobotu 3. června. Záštitu nad konferencí převzala Evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Program konference byl zaměřený nejen na ředitele a další vedoucí pracovníky škol, ale také na budoucí učitele, studenty pedagogických fakult, i na širokou veřejnost – zejména rodiče dětí, kterých se zavedení inkluze týká.

První den konference byl zaměřený na vzdělávací vize škol v České republice. Účastníci konference mohli slyšet příklady dobré praxe, vzdělávací metody, formy práce a vize do budoucna v podání přispěvatelů, kterými byli například ředitelka ZŠ Trmice Marie Gottfriedová, ředitel ZŠ Lyčkovo náměstí Jan Korda, ředitelka Autorizovaného tréninkového centra metod prof. Feuersteina a spoluzakladatelka Charlie Karlín Eva Váňová, odborník na vzdělávání Agentury pro sociální začleňování Vladimír Foist a další. Oba dny konference byly simultánně tlumočeny a účastníci se mohli vždy mezi příspěvkem zúčastnit diskuse na dané téma. V rámci prvního dne proběhl i workshop „Aktivity inkluzivní třídy“ expertky Kimberly Kenyon.

Sobota byla věnována školní inkluzi v kontextu Evropy a USA. Poté, co účastníci shlédli videopozdrav evropské komisařky Věry Jourové, která se, bohužel, nemohla dostavit osobně, své příspěvky přednesli takoví experti, jako jsou například hlavní přednášející v oboru speciální pedagogiky na JAMK Univerzitě aplikovaných věd Maija Hirvonen z Finska, pracovnice Evropské agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání Berit Holmlimo z Norska nebo bývalý ministr školství v kanadské provincii New Brunswick Jody Carr. Z vybraných příspěvků konference bude vytvořen elektronický sborník. Obou dní konference se účastnily také expertky Cecilie Morland a Camilla Hauge z Norska.

Cecilie Morland a Camilla Hauge vedly ve čtvrtek 1. června rovněž v Clam-Gallasově paláci workshop na téma „tutoring, mentoring a práce s romskými rodiči“. Měly tak možnost prezentovat svou práci v Department of Roma Measures v Oslu, ale také vyměnit si zkušenosti s Natashou Bielenberg rovněž z Norska a s tutory a mentory Slova 21.

Aleco Bielenberg, potomek slavného norského romského hudebního rodu, vedl společně s romskou rodinou z ČR Fečovými hudební workshop tradiční romské hudby pro účastníky Malé letní školy, kterou spolupořádala Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. Čeští i zahraniční studenti se učili písně v romštině a některé si v závěru všichni společně zazpívali. Měli tak možnost uvést teoreticky získané vědomosti z přednášek do praxe.

Natasha i Aleco Bielenbergovi se zúčastnili také pátečního defilé centrem Prahy, kde reprezentovali Norskou pod svou národní vlajkou. Zástupce organizačního týmu Khamora čeká na konci léta cesta do Osla na romský hudební festival Yagori, kde budou sdílet své zkušenosti s organizací festivalu a vstřebávat inspiraci na dvacátý ročník Khamora, který se bude konat v roce 2018.

DSC 1799a kopie

DSC 1795a kopie

DSC 0852 kopie